ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

เรื่อง แจ้งวันนัดสืบพยานโจทก์ให้ บริษัทวีที เทคโนโลยี่ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด จำเลยที่ 1 บริษัทพี ซี บี เอ๊กซ์เพรส จำกัด จำเลยที่ 2 นายคริสโตเฟอร์ โล๊ค ยิก ซอย จำเลยที่ 3 และนางสุภัคศิริ พลเยี่ยม จำเลยที่ 4 ทราบ

คดีนี้ ศาลนัดสืบพยานโจทก์ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 9 นาฬิกา แต่ปรากฏว่าจำเลยทั้งสี่ยังไม่ทราบนัดดังกล่าว ศาลมีคำสั่งประกาศให้จำเลยทั้งสี่ทราบทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงประกาศให้บริษัทวีที เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์ป จำกัด จำเลยที่ 1 บริษัทพี ซี บี เอ๊กซ์เพรส จำกัด จำเลยที่ 2 นายคริสโตเฟอ เพิ่มเติม>>

 26 มิถุนายน 2562 16:42:43   อื่นๆ